Върток за гедоре "T" - образен Gadget

Арт.№

Характеристики
Код Размер В кашон В кутия
330565 1/4" x 110mm 20 200
330564 1/2" x 300mm 6 36
Допълнителни спецификации

Върток за гедоре